שיטות

1. הערכת הדיוק של סקרים מקוונים בנושא אי-סבירות

מכיוון שנראה כי העלויות ושיעורי התגובה של סקרים מסורתיים מבוססי הסתברות גדלים מדי שנה, היתרונות של סקרים מקוונים ניכרים לעין - הם מהירים וזולים, והטכנולוגיה רווחת. עם זאת, קיימת בעיה מהותית אחת: אין מסגרת דגימה מקיפה לאינטרנט, ואין דרך להעלות מדגם לאומי שלמעשה לכולם יש סיכוי להיבחר.

3. פרופילים דמוגרפיים, פוליטיים ועניינים

מכיוון שנראה כי העלויות ושיעורי התגובה של סקרים מסורתיים מבוססי הסתברות גדלים מדי שנה, היתרונות של סקרים מקוונים ניכרים לעין - הם מהירים וזולים, והטכנולוגיה רווחת. עם זאת, קיימת בעיה מהותית אחת: אין מסגרת דגימה מקיפה לאינטרנט, ואין דרך להעלות מדגם לאומי שלמעשה לכולם יש סיכוי להיבחר.


הערכת סקרי אי-סבירות מקוונים

מכיוון שנראה כי העלויות ושיעורי התגובה של סקרים מסורתיים מבוססי הסתברות גדלים מדי שנה, היתרונות של סקרים מקוונים ניכרים לעין - הם מהירים וזולים, והטכנולוגיה רווחת. עם זאת, קיימת בעיה מהותית אחת: אין מסגרת דגימה מקיפה לאינטרנט, ואין דרך להעלות מדגם לאומי שלמעשה לכולם יש סיכוי להיבחר.